Bảng giá Skincare

BẢNG GIÁ SKINCARE

  DỊCH VỤ TRẺ HÓA DA BẰNG LASER Lẻ Gói  5 lần
  Nám 3.500.000đ 15.500.000đ
  Sẹo lõm 3.500.000đ 15.500.000đ
  Mụn 2.000.000đ 9.500.000đ
  Trẻ hóa da 2.000.000đ 9.500.000đ

 

  NÂNG CƠ, CĂNG DA MẶT Lẻ Gói  5 lần + 1 lần
  RF vùng mặt + cằm 4.000.000đ 20.000.000đ
  RF vùng mặt + cằm + cổ 6.500.000đ 32.500.000đ
  Căng da không Phẫu thuật 4.000.000đ 20.000.000đ
  RF vùng bụng 4.500.000đ 22.500.000đ
  RF vùng đùi 4.500.000đ 22.500.000đ
  RF vùng bụng + đùi 8.000.000đ 40.000.000đ

 

  GIÃN MẠCH: Lẻ Gói  5 lần
  Giãn mạch vùng mũi 2.500.000đ 10.000.000đ
  Giãn mạch vùng má 4.500.000đ 18.000.000đ
  Giãn mạch vùng mặt 6.500.000đ 25.000.000đ

TRẺ HÓA DA BẰNG TINH CHẤT TRẺ HÓA DA – PRP – TẾ BÀO GỐC

  Dịch vụ Lẻ Gói 3 lần
  Tiêm tinh chất/PRP 15.000.000đ 38.000.000đ
  Lăn kim PRP 18.000.000đ 45.000.000đ
  Lăn kim tế bào gốc 7.000.000đ 18.000.000đ

CHĂM SÓC DA THƯ GIÃN

  Dịch vụ Lẻ Gói  5 lần
  Cơ bản 1.100.000đ 3.000.000đ
  Mụn 1.200.000đ 5.000.000đ
  Lão hóa 1.400.000đ 6.000.000đ
  Nám 1.600.000đ 6.500.000đ
  Nhạy cảm 1.200.000đ 5.000.000đ

TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN  (Bảo hành 5 năm)

  Dịch vụ Lẻ Gói
  Ria mép 750.000đ 4.500.00đ
  Mặt 1.500.000đ 9.000.000đ
  Nách 1.000.000đ 6.000.000đ
  Nửa tay 1.400.000đ 8.500.000đ
  Nguyên tay 2.000.000đ 12.000.000đ
  Nửa chân 2.000.000đ 12.000.000đ
  Nguyên chân 3.000.000đ 18.000.000đ
  Bụng/ Ngực 1.700.000đ 10.000.000đ
  Viền Bikini 1.000.000đ 6.000.000đ
  Bikini 1.400.000đ 8.500.000đ
  Nửa lưng 2.000.000đ 12.000.000đ
  Nguyên lưng 3.000.000đ 18.000.000đ