Nội dung mô tả cho chuyên mục, nằm trong phần của từng chuyên mục, có yoast seo hỗ trợ cho từng chuyên mục y như bài post