Video – Người trong cuộc nói về phẫu thuật hàm hô như thế nào?

Khuyết điểm hàm hô gây cản trở rất lớn đến cuộc sống của rất nhiều bệnh nhân. Điều đó ảnh hưởng như như thế nào cuộc sống của họ. Hãy cùng chúng tôi nghe những người trong cuộc nói về phẫu thuật hàm hô như thế nào? qua đoạn video sau đây nhé.