Nhan Sắc Mới – Khởi Đầu Mới là chương trình được Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc tài trợ kinh phí nhằm giúp cho nhiều người được Phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí.